Neomlouvejte chyby v designu tím, že si na ně lidé zvyknou

Nejhorší tvrzení designera je, že si lidé na „chyby“ zvyknou. Na můj vkus toto tvrzení slyším až příliš často.

Co totiž znamená, že si lidé na problém zvyknou:

  • Že se bez dalšího přemýšlení po nějaké době naučí chápat, jak to vlastně funguje?
  • Že s použitím nemají problém, ale vždy na chvilku na danou nuancí zamyslí?

Ze svého pozorování a zkušeností musím říct, že typicky omlouváme právě ten druhý případ. Lidé se kvůli tomu zbytečně rozptylují a jejich mentální kapacita je více zatížena. Tím je značně brzdíme v přirozeném a efektivním používání našeho produktu.

Lidé si nezvyknou!

Pravda je taková, že lidé si na problémy nezvyknou. Hlavně pokud se jedná o věci, které neodpovídají jejich zažitým zvyklostem a očekáváním – tedy jejich mentálním modelům.

Když se lidé musí při každém použití produktu i jen na pár vteřin zamyslet, může to vyústit v opravdu velký problém. Například pokud jde o bezpečností a řídící systémy, u kterých asi není potřeba vyjmenovat možné důsledky.

V GoodData podobné situace také řešíme. Testování použitelnosti nikdy neodhalí všechny chyby a ty se objeví až při běžném používání. Snažíme se proto uživatelům co nejvíce naslouchat a neustále sbírat zpětnou vazbu a neustále sledovat použitelnosti produktu, např. pomocí deníčkových studií.

Pokud se tedy lidé i po roce používání produktu zmiňují o určitých věcech, které jim připadají nelogické, určitě si tedy na chybu nezvykli. A designeři by s tím měli něco dělat.

Problémy je potřeba řešit

Proč vlastně nedokonalosti a chyby v designu omlouváme? Ze svých zkušeností mohu vyjmenovat tyto důvody:

  • Myslíme si, že to není takový problém – i když si lidé stěžují.
  • Konkurence to dělá stejně, není potřeba nic zlepšovat.
  • Není dostatek času a prostředků na řešení.
  • Nevíme, jak problém vyřešit a proto jej odkládáme na později.

První dva důvody jsou ty nejhorší. Ne všechny nápady se uchytí, designerovo ego musí jít stranou a vždy bychom se měli snažit, abychom byl lepší než naše konkurence.

Místo hledání omluv se zamýšlejme nad co nejjednodušším a nejlevnějším způsobem, jak problém opravit. Jako designeři jsme odpovědní za to, jak se lidem s produkty pracuje – a naším cílem je, aby se s nimi lidem pracovalo co nejlépe.

Pokud nemáme dostatek času, měli bychom umět efektivně předložit dostatek argumentů pro větší podporu a zlepšení našeho produktu. Lidé se totiž s chybami nesžijí a spíše si najdou produkt, který je nebude nutit přemýšlet.

Komentáře

  1. Možná jen vnímám pojem „zvyknout si na problém“ trochu jinak než Vy. Řekl bych, že lidé si sice na problém zvyknou, avšak minimálně podvědomě je stále ona překážka štve a odrazuje od používání.
    A to je ještě horší, protože mohou-li utéct jinam, opouštějí vaši aplikaci s tím, že ani už kolikrát neumí pojmenovat důvod – „prostě jim vaše aplikace nesedla“. A pokud utéct nemohou, tak práci odkládají, čímž opět vzniká problém.

  2. Honza L.: díky za komentář. Určitě mluvíme o tom samém, z vlastních zkušeností mohu říct, že si lidé na některé problémy nezvyknou, protože se na nich neustále „zasekávají“ a to je v práci brzdí.

Napsat komentář