Získávejte co nejvíce zpětné vazby na váš produkt

Mnohokrát jsem při řešení nějakého problému slyšel větu „Proč bychom s tím měli něco dělat, vždyť si nikdo nestěžuje.“ Vždy to vedlo k odmítnutí řešení problému a zlepšení produktu.

Je chybné si automaticky myslet, že žádná zpětná vazba = produkt je v pořádku. Jak píše Don Norman v knize Design of Everyday Things – i když mají lidé s používáním produktu problém, nikomu o tom neřeknou. Často neví, komu zpětnou vazbu dát nebo jim chybí motivace.

Stává se i to, že i když někomu o svém problému řeknou, nemusí se to dostat ke kompetentním lidem. A problém v produktu přetrvá.

Pokud chceme produkt co nejlepší, musíme si zpětnou vazbu získat sami. A ne vždy nám v tom pomůže pouze uživatelské výzkum nebo testování použitelnosti. Přečíst celé

Odpovědnost designéra

Zaujala mě skvělá přednáška „How Designers Destroyed the World“ od Mika Montaira na konferenci Webstock 2013. Mike je ředitel společnosti Mule Design a mimo jiné autor skvělé knížky Design Is a Job.

Webstock ’13: Mike Monteiro – How Designers Destroyed the World from Webstock on Vimeo.

V přednášce se Mike zaobírá otázkou zodpovědnosti designera a toho, že by měl svou práci brát vážně a zodpovědně. Měl by bojovat za dobrá designová rozhodnutí a umět rozhodnout, co bude dělat a co ne. Přečíst celé

Zajímejte se o psychologii – takové bylo sdělení konference UX Brighton 2013

Letos jsem se poprvé vydal do Brightnu na User Experience konferenci, jejímž tématem byly Psychlogické základy v interakčním designu. Je to důležité téma, o které by se měl zajímat každý designer.

Zakladatel konference Danny Hope @yandle skvěle uvedl téma letočního ročníku: tvorba produktů není o vlastním vyjádření, estetickém cítění nebo umění. Je to o lidech a o tom, aby dokázali produkty snadno používat. Což bez psychologie nejde. Přečíst celé

Deníčkové studie – skvělý nástroj pro pochopení potřeb lidí a neustálé zlepšování produktu

Skvělý produkt nelze navrhnout na první pokus nebo jednorázovou činností. Je potřeba se mu neustále věnovat. A to nejde bez pravidelného kontaktu s lidmi, kteří jej běžně používají.

Právě pro tyto účely lze efektivně využít tzv. deníčkové studie. Dle mého názoru je to často opomíjená a podceňovaná metodu. V GoodData deníčky používáme a získali jsme tak přes 70 podnětů na vylepšení našich produktů.

Díky nim jsem začal rychleji chápat cíle a potřeby lidí, brát na zřetel jejich možnosti a omezení a naučil se s nimi každý den komunikovat. Zformoval jsem proto několik postřehů, které jsou užitečné pro jejich zapojení do procesu. Přečíst celé

Prototypování by nemělo být plýtvání časem a penězmi

Při návrhu produktů jsem musel často věnovat mnoho času a sil na vytvoření prototypů. Byly to ale především finanční prostředky mé nebo klientů, kteří si web objednali.

Většina prototypů však sloužila pouze pro komunikaci mezi mnou a klientem, s lidmi při ověřování a s vývojáři nebo grafikem při dalším zpracování. Ve finále skončil prototyp v koši a s ním i všechny vynaložené prostředky, které často nebyly zanedbatelné.

Vše bylo způsobeno nevhodně zvoleným nástrojem, bez kterého by mohla být práce hotova rychleji a za méně peněz. Bohužel stále existuje mnoho lidí, kteří si pod pojmem design představí právě „naklikání“ prototypu a plýtvání prostředky jim nepřipadá významné. Přečíst celé

Proč ke skicování nerad používám vytištěné šablony

Když jsem se začal profesně věnovat interakčnímu designu, učil jsem se a zkoušel různé techniky a přístupy. Právě skicování se pro mě stalo jednou ze základních metod.

Pro získání co nejlepších výsledků jsem vyzkoušel různé techniky, např. skicování do vytištěných šablon. Dnes ale nejraději kreslím na čistý nebo tečkovaný papír. A mám k tomu hned několik důvodů. Přečíst celé

Jak vytvořit dobré designové koncepty

Vždy jsem si kladl otázku, jak vygenerovat co nejvíce designových nápadů. A z nich vybrat ty nejlepší, které použiji pro vytvoření detailního konceptu.

Mnohokrát jsem se účastnil designových workshopů s klienty nebo designery. Během toho jsem si všiml, že lidé často nedokáží vymyslet více konceptů. A když jsem s designem začínal, měl jsem naprosto stejný problém.

Postupem času jsem se naučil několik triků, které mi při tvorbě konceptů pomáhají. Hlavní je nehodnotit nápady příliš předčasně, šetřit mentální kapacitu a o nápadech si s někým povídat. Přečíst celé

Používejte knihovny s parametry zařízení s rezervou

Web se neustále vyvíjí, stejně jako počet zařízení, které můžeme využít k přístupu na web. Osobně velice oceňuji, že se v tomto dynamickém prostředí vyvíjí a udržují knihovny s parametry různých zařízení a my je můžeme využít pro přizpůsobení webu.

Nedávno vznikla zajímavá knihovna screensiz.es. Můžete v ní najít seznam chytrých telefonů, tabletů a počítačů včetně jejich parametrů. Doporučuji brát tuto knihovnu s rezervou: pro Českou republiku není seznam zařízení dostačující a některé hodnoty jsou zavádějící. Přečíst celé

Neptejte se lidí, jestli se jim líbí váš design

Větou „Líbí se vám náš nový design?“ začíná velké množství diskuzí. Často končí odpověďmi typu „váš design je super“ nebo „váš design se mi nelíbí“ a diskuze tak nepřináší žádný konkrétní výsledek.

Vedle toho také spousta lidí nedokáže akceptovat kritické připomínky. A to i přes to, že se na názor ostatních ptá. Chtějí se pouze nechat poplácat po zádech právě získáním odpovědi „je to skvělý!“.

Pokud vás skutečně zajímá názor ostatních, naučte se pokládat ty správné otázky, na které můžete skutečně získat konstruktivní kritiku. A naučte se také zpětnou vazbu přijmout. Pomůže vám to zlepšit nejen design samotný, ale i vaše schopnosti.

Tip O designové kritice, a jak k ní přistupovat, povídal Petr Štědrý na UX Campu ve Vídni a snad bude moct přednášet i na WebExpo 2013 (přednáška Design without critique is like a flower without water). Doporučuji se jít na takovou přednášku určitě podívat. Přečíst celé

Jaký je HCI kurz od Alana Dixe

Po delším čekání byl 14. ledna 2013 spuštěn kurz HCI – Human Computer Interaction od Alana Dixe. S očekáváním jsem se do něj přihlásil již několik měsíců před spuštěním.

Mám z něj velice dobré pocity, neboť předčil má očekávání. Hodně jsem rozšířil své znalosti, které jsem nabral např. v kurzu HCI od Standfort University na Coursera nebo z odborné literatury.

Doporučil bych jej všem, kteří se zajímají o User Experience. Momentálně se kurz chýlí ke konci, ale Alan však plánuje přidat další 3 lekce. Je tedy poslední možnost se do něj přihlásit a zapojit se do studia. Velkou výhodou je, že je zdarma. Přečíst celé