Pomocí scorecards chci zlepšit vývoj našich produktů

Před nějakou dobou jsem psal o tom, že se snažím tvořit tzv. UX Wall – tedy místo, na které bych sdílel různé UX věci. Především kvůli tomu, abych budoval lepší vnímání UX ve společnosti (v mém případě alespoň v rámci pražské kanceláře).

Rozhodl jsem se také konečně realizovat tzv. Scorecards, pomocí kterých chci ostatním ukázat to, jak si naše produkty stojí a více propagovat měřené a sledované metriky a ukazatele. A vlastně tak ve výsledku pomoct kolegům chápat, co děláme, pro koho a jak nám to jde.

Ukázat ostatním, jak si stojíme

Kolikrát už jsme se s klukama v kanclu bavili o tom, kolik lidí používá námi vyvíjené nástroje, jak se jim líbí, atd. I když jim pravidelně sdílím sbírané statistiky, stejně se na to občas ptají.

Říkal jsem si, že by bylo fajn zajímavé informace dát ostatním na odiv trochu lépe a výrazněji. Přemýšlel jsem tedy například na:

 • Pravidelným reportem z měřicích nástrojů.
 • Sdílením informací na Slacku.
 • Pravidelnou prezentaci.
 • Využívání Scorecard po kancelářích.

Informace již pravidelně sdílím na Slacku. Mám na ně speciální prostor v Confluence, kam maji kolegové přístup a na který odkazuji. Říkal jsem si tedy, ve spojitosti s naší UX Wall, zkusit využít zmíněné Scorecards a čísla jim ukázat bez nutnosti do Confluence chodit.

Zatím jsem pro první verzi využil následující informace:

 • Počet uživatelů,
 • Počet sezení
 • 3 společnosti nástroje nejvíce používají.
 • Odkud lidé typicky chodí.
 • Na jakých zařízení lidé naše produkty používají.
 • Posledním System Usability Scale, pokud jej pro danou aplikaci máme.
Ukázka první verze kartiček, které jsem rozmístil v Praze (samozřejmě s reálnými čísly).

Samozřejmě mám v plánu přidávat další údaje. Podle toho, jak je budeme sbírat a měřit. V další verzi bych například rád zmínil:

 • Kolik času lidé v nástrojích tráví.
 • Jak lidé produkty vnímají s využitím například Product Reaction Cards.
 • Zpětnou vazbu o spokojenosti s využitím CSAT dotazníku.

A další. Včetně porovnání v čase a informací o relevantních a souvisejících firemních cílech.

Je užitečné s něčím začít

Zatím jsem na zeď pověsil 4 karty. Chci zatím zjistit, zda to bude kolegům v Praze dávat smysl a ideálně to rozšířit do dalších (všech) kanceláří.

Zmíněné kartičky jsem vyvěsil po cestě do kuchyňky, aby je všichni lidé viděli.

Ještě před tím bych se ale rád dozvěděl, zda:

 • Jsou to pro lidi relevantní údaje.
 • Jaké informace by lidé rádi sledovali a proč.

A tak dále.

Vlastně bych chtěl ty karty trochu ověřit a dále s nimi pracovat. Nedělám to totiž pro sebe, ale pro ostatní. Chci jim ukázat, jak si naše produkty stojí a vlastně pomocí kartiček jím to dát na oči každý den. A vlastně je tak motivovat produkty neustále zlepšovat.

Vše se dá měnit a zlepšovat

Zmíněné Scorecards jsou takovou hodně odlehčenou verzí, než o které se můžete dočíst z různých zdrojů. Nechtělo se mi čekat, až nasbíráme všemožné metriky. Chtěl jsem začít sdílet alespoň základní údaje o našich produktech a postupně přidávat další.

Zároveň jak už jsem se na svém blogu několikrát zmínil, User Experience podle mě není jen o kreslení fajnových boxíků, které budou mít lidé rádi a na které se budou usmívat skrz obrazovku. Je to o procesu, spolupráci a dalších věcech.

Jako designéři bychom měli ostatním předat informace, které různě nasbíráme – ať už je to z dotazníků, testování nebo výzkumu. Věřím totiž (na základě svých zkušeností), že ostatní pak pochopí situaci a budou mít i chuť produkty zlepšovat.

Napsat komentář