Neptejte se lidí, jestli se jim líbí váš design

Větou „Líbí se vám náš nový design?“ začíná velké množství diskuzí. Často končí odpověďmi typu „váš design je super“ nebo „váš design se mi nelíbí“ a diskuze tak nepřináší žádný konkrétní výsledek.

Vedle toho také spousta lidí nedokáže akceptovat kritické připomínky. A to i přes to, že se na názor ostatních ptá. Chtějí se pouze nechat poplácat po zádech právě získáním odpovědi „je to skvělý!“.

Pokud vás skutečně zajímá názor ostatních, naučte se pokládat ty správné otázky, na které můžete skutečně získat konstruktivní kritiku. A naučte se také zpětnou vazbu přijmout. Pomůže vám to zlepšit nejen design samotný, ale i vaše schopnosti.

Tip O designové kritice, a jak k ní přistupovat, povídal Petr Štědrý na UX Campu ve Vídni a snad bude moct přednášet i na WebExpo 2013 (přednáška Design without critique is like a flower without water). Doporučuji se jít na takovou přednášku určitě podívat.

Pokládejte ty správné otázky

Proč není otázka „Líbí se vám náš nový design?“ vhodná?

  • Je příliš obecná.
  • Nevybízí ke konstruktivnímu zhodnocení.
  • Vybízí k jednoduché odpovědi ano/ne.
  • Většina lidí chápe design pouze jako vizuální podobu.

Když se tedy ptáte, co chcete od lidí slyšet? Jestli se jim líbí použití barev, zvolený font, struktura, celkový koncept, atp.?

Podobných komentářů můžeme najít plno, nejen na Dribbble.
Podobných komentářů můžeme najít plno, nejen na Dribbble.

Abyste získali co nejlepší zpětnou vazbu, je dobré si vytvořit konkrétní otázky. Např.:

  • Dokáží lidé najít požadované informace?
  • Použil jsem vhodně kombinaci barev?
  • Pomáhá zvolené řešení lidem v mé cílové skupině?
  • Jsou popisky pro lidi srozumitelné?

Více podobných otázek můžete najít např. v prezentaci I don’t like your design! od Petra Štědrého. Na jejich základě můžete skutečně získat konstruktivní kritiku.

Naučte se přijmout názory ostatních

Umět pokládat ty správné otázky je stejně důležité, jako umět přijímat názory ostatních. Když už se lidí zeptáte, měli byste se nad názory zamyslet. I my designeři jsme lidé a můžeme něco přehlédnout nebo opomenout.

Určitě není špatně, pokud svůj design při kritice obhajujete. Záměr nemusel být zcela pochopen nebo nedostatečně vysvětlen nebo má design sloužit určité cílové skupině, nad kterou se nemusel kritizující zamyslet.

Pokud se setkáte s negativní kritikou, neberte ji jako útok proti vám, ale jako příležitost. Pokud s ní nesouhlasíte a nevidíte argumenty jako podstatné, stačí jen poděkovat za názor a jít dál.

Ptejte se lidí konkrétně na jejich názor

Podívejte se na odpovědi v otázce Which mobile sign up screen looks better? Please vote! na Quora. Vás by nezajímalo, proč se líbí právě daná varianta a co se lidem nelíbí na té druhé? Co když by se dala nejlepší varianta vytvořit právě kombinací toho nejlepšího z obou?

V ničem vám skutečně nepomůže, pokud se chcete nechat pouze poplácat po zádech. Pokud chcete opravdu slyšet názor ostatních, zeptejte se konkrétně a nespokojte se s jednoduchou odpovědí. Užitečná zpětná vazba může posunout k lepšímu nejen váš design, ale i vás samotné.

Jestliže se chcete zeptat obecně a chcete získat konkrétní zpětnou vazbu, využijte k tomu např. metodu Product Reaction Cards.

A pokud o skutečný názor nestojíte, raději se snad vůbec neptejte. Co myslíte?

Komentáře

Napsat komentář