Konkrétní představa a vize nám pomůže s dobrým návrhem

Jako designér dělám vše pro to, abych vytvořil nejen krásné a použitelné produkty, ale i takové, které dávají smysl. Proto mě můžete velice často potkat v diskuzích, ve kterých připomínám smysl produktu, problému a pro koho jej vlastně řešíme.

Měli bychom umět tedy říct, zda návrh funguje nebo ne. A umět se také rozhodnout, co je potřeba zlepšit. Proto jsem se vždy zasazoval o to, abychom si pro svou práci stanovili jasné a měřitelné cíle. A proto mě těší, že si je v LMC stanovujeme a můžeme produkty neustále zlepšovat.

Jenže metriky a cíle jsou pouze část. Velice snadno se totiž může stát, že ztratíme směr a začneme řešit naprosto jiný problém – což nemusí dopadnout vůbec dobře. A proto bychom si měli jasně definovat, co řešíme a pro koho.

Produkt jako řešení

Nedávno mě zaujal příběh Apoorva Mehta – zakladatele služby Instacart (viz Apoorva Mehta at Startup School NY 2014 na Youtube). Který si nejprve vyzkoušel spoustu zajímavých nápadů na produkty, ale moc neuspěl.

Například se snažil udělat sociální síť pro právníky. Byl to skvělý nápad a proto se s vervou pustili do její výroby. A aby jí udělali opravdu dobrou, začali se potkávat a bavit s právníky. A zjišťovat o nich trochu víc. (Pozn. ani jeden ze zakladatelů nebyl právník a ani s ním nikdy nepracovali.)

Sociální síť ale nakonec nedokončili a projekt zastavili. Snažili se řešit problém, který neexistoval a neměl tedy žádný potenciál – právníci spolu totiž nechtějí nic sdílet.

Apoorval se postupem času naučil, že nemá smysl zakládat start-up jen kvůli tomu, aby měl společnost, ale aby vyřešil nějaký problém. Takže vznikl Instacart (podle jeho slov ho nákup potravin trápil).

Produkt nebo služba vždy řeší nějaký problém.
Produkt nebo služba vždy řeší nějaký problém.

Abychom tedy přinesli užitečné a funkční řešení, je potřeba mít s daným problémem vlastní zkušenost a nebo dostatek informací o tom, co řešíme. Tedy například:

 • Jaký skutečný problém řešíme.
 • Kdo se s ním potýká a proč.
 • Jak to dnes řeší.

A tak dále. Takže za produktem je víceméně jasný cíl.

Jak se produkt neustále vyvíjí a přibývají zákazníci, neustále se jeho kvalita vybrušuje. Až se ustálí jak produkt samotný, tak i cílová skupina, kterou daný problém trápí a produkt rádi používají.

V LMC děláme na spoustě zajímavých a užitečných produktech. Například já pracuji na těch, které jsou postavené na jasné myšlence nebo problému. A neustále zjišťujeme, kdo jej používá a proč. Takže neustále navrhujeme další a další vylepšení.

Definovali jsme si proto jasné cíle a principy, které nám s tím pomůžou. Z mého pohledu je ale potřeba víc než jen cíle, protože cíle nás mohou velice snadno dostat z cesty.

Produktové cíle nejsou to jediné

Každý chce dělat na něčem, co dává smysl a funguje. Abychom toho ale byli schopni, musíme jej sledovat a neustále vyhodnocovat. Ideálně pomocí nějakých dílčích metrik a zmiňovaných cílů.

V LMC typicky sledujeme různé produktové metriky – od retence, onboarding až po engagement. A využíváme tzv. OKRs (například viz How Google set Goals: OKRs). Takže máme jasný cíl, kterého chceme dosáhnout a na co se zaměřujeme. Samozřejmě s ohledem na to, aby produkt fungoval co nejlépe.

Definujeme si konkrétní cíle, kterých chceme dosáhnout a ke kterým budeme směřovat.
Definujeme si konkrétní cíle, kterých chceme dosáhnout a ke kterým budeme směřovat.

Není to ale vše, co bychom měli pro produkt mít. Čísla jsou vlastně jen určitý ukazatel, který nám pomůže s rozhodováním pro další kroky. Určitě bychom měli mít jasnou představu o tom:

 • Co je pro produkt důležité a co řešíme za problém.
 • Pro koho to děláme a proč.

A aby to pro nás bylo snadné a nemuseli jsme nad tím neustále přemýšlet, měli bychom všechno hodit na papír a definovat si:

 • Product Principles – jsou to hlavní koncepční myšlenky, které pomohou řešit daný problém.
 • Persony – jsou to archetypy lidí, pro které to děláme.

Díky tomu se budeme umět lépe rozhodovat – co dává smysl a co chceme dělat. S ohledem na to, abychom dosáhli daných cílů.

A pokud si tyto věci neurčíme a nebudeme nad nimi přemýšlet, velice snadno můžeme ztratit „vizi“ a začít řešit něco jiného. Což může být v důsledku poměrně velký problém.

Neměňme problém jen kvůli cílům

V LMC jsem naskočil do dvou začínajících produktů, které mají přinést nové příležitosti. U jednoho z nich jsme právě řešili problém s tím, že jsme měli cíle a zbytek byl pouze v myšlenkách.

Cíle s produktem hodně hýbaly a neustále jej posouvaly. Jenže chvilku po mém nástupu jsem začal pozorovat určitý odchyl od toho, co má vlastně produkt řešit – a nebyl jsem si jist, že je to správně.

Problém jsme měli několikrát potvrzený – brali jsme jej tedy jako reálný a řešitelný. Jenže čísla tomu neodpovídala. Takže produktová rozhodnutí začala určovat směr více k cílům – i za cenu odchylky od řešeného problému.

Velice snadno se může stát, že začneme řešit něco jiného a tedy i pro někoho jiného – což může zpětně ovlivnit i příležitost produktu.
Velice snadno se může stát, že začneme řešit něco jiného a tedy i pro někoho jiného – což může zpětně ovlivnit i příležitost produktu.

Co se vlastně v takovém případě může stát? Co jsme to v LMC probírali, shodli jsme se například na těchto dopadech:

 • Začneme existující produkt předělávat.
 • Následně se nám postupně změní cílová skupina – řešíme trochu jiný problém.
 • Změní se nám ale i konkurence – která před tím nemusela být tak významná.

Ve výsledku mohou mít změny dopad na potenciál, který jsme očekávali a promítli jsme jej do daných cílů. Takže nejen že vlastně riskujeme příležitost, ale i již investované prostředky.

Dnes se vracíme na původní kolej. A i když nejsou čísla ideální – tak rostou. A máme připravených spoustu nápadů a myšlenek, pomocí kterých čísla posuneme raketově vzhůru.

Samozřejmě se nám v hlavě může honit spousta otázek, například:

 • Skutečně daný problém existuje?
 • Řešíme problém, který trápí více lidí?

Pokud to tak není, je samozřejmě na zvážení co dál. Spousta firem zanikla, spousta z nich svou původní myšlenku změnila a dnes dělají něco jiného. Pokud ale problém existuje a chceme jej řešit, neměli bychom produkt začít ohýbat jen kvůli cílům. Stejně jako to neudělal Mark Phillip u produktu Are You Watching This?! (dočtete se o tom v knížce Well Designed od Jona Kolka).

Měňme směr, jen když je potřeba

Každý produkt nebo služba je řešením něčeho konkrétního – něco nás trápí, něco chceme zlepšit, atp. Pokud víme, že to je skutečné a chceme to dobře vyřešit, nesnažme se slepě dosahovat cílů, protože nám to může ve výsledku hodně uškodit.

Samozřejmě musíme stále počítat s tím, že se může cokoliv změnit. A že nejsme neomylní. Takže se může velice snadno stát, že to prostě nedopadne. Ale to je z mého pohledu to poslední, nad čím bychom měli přemýšlet.

Snažme se co nejvíce pochopit, co řešíme a proč. A na základě toho dělejme rozhodnutí. Dávejme si reálné cíle a pečlivě sledujme, co každá změna s produktem udělá. A zda na něj měla pozitivní vliv.

Stanovme si jasné principy, popišme si cílovou skupinu. A podle toho se poté rozhodujme, experimentujme s nápady a snažme se dosáhnout toho, co jsme si vytyčili. A udělejme vše pro to, aby bylo řešení co nejlepší.

Napsat komentář