Je lepší namalovat hloupý obrázek než neudělat nic

Taky jste někdy zažili ten pocit, že jste měli doručit nějaké návrhy, ale nevěděli jste vůbec, kde začít? Neustále jste nad problémem přemýšleli, ale nenakreslili jste ani čárku.

Vím, že to může být těžké, ale mnohdy je lepší „vykopnout“ i úplnou kravinu, ukazat to někomu dalšímu a zpětnou vazbu využít pro zlepšení. Je to určitě lepší, než hodiny zírat do prázdného papíru.

Nevěděl jsem, kde začít

Poměrně nedávno jsme v Cimpress začali pracovat na nové správě dopravců. Současné možnosti totiž nejsou zrovna ideální a my to chceme lidem trochu více usnadnit.

Na úplném začátku jsme si s naším týmem sedli a řekli si:

 • Co je cílem.
 • Jaká jsou očekávání.
 • Jaké jsou stěžejní User Stories.

O stávajících možnostech a o tom, co lidé potřebují, jsem vůbec nic nevěděl. Přeci jsem byl v doméně i ve firmě nový. Jenže stejně jsem měl navrhnout nějaké řešení.

Snažil jsem se tedy posbírat všechny potřebné informace, například:

 • O tom, jak funguje stávající řešení.
 • Kdo má dopravce primárně spravovat.

Potřeboval jsem informace z různých oblastí, proto jsem do toho zapojil více lidí, například:

 • Product Ownery z naší domény,
 • Softwarové architektry,
 • Interní a externí zákazníky.

Získával jsem od nich jednotlivé kousky skládanky a snažil se vše spojit dohromady s využitím process flow diagramu. Snažil jsem se zachytit všechny důležité návaznosti a souvislosti pro to, jak by to mohlo fungovat.

Zpracování získaných informací do process flow pro ilustraci fungování správy kurýrů.
Zpracování získaných informací do process flow pro ilustraci fungování správy kurýrů.

Flow nebylo perfektní a nebyl jsem si jist, zda mám všechno. Proto jsem jej nasdílel kolegům, aby mi pomohli doplnit případná chybějící místa nebo vyjasnit nesrovnalosti. To se nám nakonec povedlo a protože jsem se chtěl v řešení posunout dál, chtěl jsem si s kolegy trochu zakreslit.

Jak o tom ostatní přemýšlí

Abych naší spolupráci na správě dopravců trochu nakopl, naplánoval jsem nám designové sezení. Chtěl jsem, ať se sjednotíme v tom, co děláme, co o problému víme a jak si představujeme možná řešení. Proto jsme si na začátku shrnuli:

 • O co se snažíme.
 • Co o daném problému zatím víme.

Cílem našeho sezení bylo dostat se na stejnou loď a přijít s nějakými nápady na řešení.

Během designového sezení jsme přišli s různými nápady na řešení.
Během designového sezení jsme přišli s různými nápady na řešení.

Chtěl jsem získat vhled do nápadů, uvažování a znalostí kolegů a vlastně tak předejít složitým diskuzím například o tom:

 • Co je možné.
 • Že si ostatní představovali dané řešení trochu jinak.

Během sezení jsme společně vytvořili zajímavé nápady, jak celý problém řešit. Dost věcí jsme potřebovali samozřejmě ještě trochu dovyjasnit, nicméně jsme se mohli bavit opět trochu více konkrétně.

Chci rozvířit debatu

Díky připravenému flow a nápadům z našeho designového sezení jsme si dost věcí ujasnili. Nebyl tedy důvod na nic čekat, takže jsem začal všechny nápady a posbírané informace přetvaret do jednoduchých mockupů a user flows.

Mockupy jsem spojil do jednoduchého User Flow pro naši konkrétnější debatu.
Mockupy jsem spojil do jednoduchého User Flow pro naši konkrétnější debatu.

Chtěl jsem co nejrychleji získat zpětnou vazbu, proto jsem vše kolegům sdílel a snažil se vyvolat diskuzi. (K tomu jsem využil vytvořené mockupy, protože jsme do nich vepsal spoustu konkrétních otázek.)

Obrázky nebyly finální. Nechtěl jsem nad nimi trávit zbytečně moc času, protože jsem počítal s tím, že je budeme nejspíš upravovat. Kolegové mi pak samozřejmě vrátili několik přípomínek, například mi řekli, že:

 • Něco nepůjde z určitých důvodů udělat.
 • Se s něčím doposud vůbec nepočítalo.

Pobavil jsem s nimi o tom a mockupy jsem pak patřičně upravil. Nevadilo mi to, protože jsem bral úpravy jako součást procesu. Nesedíme totiž na jednom místě (a ani ve stejné časové zóně), takže jsem počítal s více iteracemi.

Vytvořené mockupy jsem zároveň využil pro další kroky, především uživatelský výzkum. Chtěl jsem zjistit, co a proč lidé řeší a jak jim můžeme pomoct (a díky tomu pomoci našemu PO s rozhodováním).

Je důležité s něčím přijít

Návrhy jsem takto ještě několikrát upravil. Pro rychlejší vývoj jsme se dohodli na různých kompromisech, abychom byli schopni co nejdříve vydat alespoň nějakou verzi.

Nevadilo mi, že jsem musel návrhy několikrát upravit (už jsem to zažil vícekrát). Obrázky nám totiž pomohly k tomu, že jsme se mohli bavit o něčem konkrétním, díky čemuž jsme se dopracovali ke konkrétním rozhodnutím.

Často se mi vyplatilo přijít s nějakým hrubým narychlo udělaným návrh, ve kterém bylo dost věcí stále ještě „otevřených“. Zatím jsem nedostal žádnou negativní zpětnou vazbu, spíš naopak.

Kolegům mé návrhy vždy pomohly přemýšlet a my si díky nim mohli vše lépe ujasnit – což s prázdným papírem půjde těžce, stejně jako se nikomu nechce upravovat do detailu vymazlené návrhy.

Napsat komentář