Jak vytvořit dobré designové koncepty

Vždy jsem si kladl otázku, jak vygenerovat co nejvíce designových nápadů. A z nich vybrat ty nejlepší, které použiji pro vytvoření detailního konceptu.

Mnohokrát jsem se účastnil designových workshopů s klienty nebo designery. Během toho jsem si všiml, že lidé často nedokáží vymyslet více konceptů. A když jsem s designem začínal, měl jsem naprosto stejný problém.

Postupem času jsem se naučil několik triků, které mi při tvorbě konceptů pomáhají. Hlavní je nehodnotit nápady příliš předčasně, šetřit mentální kapacitu a o nápadech si s někým povídat.

Napsat cíl a možnosti

Naučil jsem se, že základem je vždy definovat, co chci řešit a jaké mám možnosti. Tedy jednoduše si někam napsat (třeba na papír):

 • Cíle designu,
 • Možnosti a omezení.

Není potřeba tyto informace držet v hlavě. Pokud je třeba, mohu se k nim kdykoliv vrátit.

Vedle toho si také připravím – ořezané tužky a dostatek papíru. Není totiž nic horšího, než když se vám při skicování nápadů zlomí tužka a nemáte po ruce další.

Lidská paměť má svá omezení. A nejen paměť, ale i ochota věnovat něčemu úsilí (můžete si přečíst například v knize The Power of Habit). Veškerou mentální kapacitu tak věnuji vytváření konceptů – kreativitě a přemýšlení.

Začít s hrubými koncepty

Když začínám skicovat první nápady, osvědčilo se mi začít s hrubou skicou a nezabývat se detaily. Zbytečně totiž odvádějí pozornost od dalších nápadů a často vedou ke zbytečnému zabředávání ve slepých uličkách. A to stojí dost času a úsilí.

Jako příklad jsem si vybral ověření uživatelů při bezdrátových přenosech na mobilním zřízení.

První nápady jsou pouze hrubé koncepty - čím více, tím lépe.

První nápady jsou pouze hrubé koncepty – čím více, tím lépe.Při iterování je nejdůležitější nesoudit přicházející nápady. Cokoliv přijde na mysl je potřeba zachytit.

Právě předčasné hodnocení vede k tomu, že daný nápad ani nenaskicujeme. Tím se pro další fáze připravíme o možnost jednotlivé nápady porovnat mezi sebou a nebo je spojit dohromady pro další koncept.

A pokud skutečně potřebuji zachytit nějaký detail, napíši k danému nápadu stručnou poznámku.

Nejslibnější koncepty rozkreslit více do detailu

Když mám skici vedle sebe, mohu z nich mnohem snadněji vybrat ty nejslibnější. Ty poté začnu dále zkoumat – více do detailu a v dalších variantách.

Stále se držím zásady nesoudit přicházející nápady, ale zachytit vše.

Detailnější zkoumání vybraného konceptu.
Detailnější zkoumání vybraného konceptu.

Vybral jsem si způsob ověření pomocí dotykových gest. Snažím se vytvořit různé nápady pro snadné ověření právě dvou různých zařízení.

Kompletní flow a interakce pro vybrané detailní koncepty

Po dvou rychlých kolech tvorby hrubých a detailnějších skic máme vybraný a promyšlený určitý koncept (nebo koncepty). Proto se vždy mohou s klidnou hlavou pustit do rozkreslení detailního flow a interakcí.

Rozkreslení interakce pro vybraný detailnější koncept.
Rozkreslení interakce pro vybraný detailnější koncept.

Když během této fáze narazím na nevyjasněné místo, opět se vrátím do některé z předchozích fází a vygeneruji několik nápadů.

Vyžaduji a oceňuji zpětnou vazbu

Při dokončení každé iterace se vždy snažím vyžádat názor někoho dalšího. A osvědčilo se mi, že to nemusí být nutně designer.

Konstruktivní kritika je při tvorbě konceptů neocenitelnou pomocí, pomůže odhalit slabá místa nebo přinést náměty další nápady.

Dolaďování detailů některých méně jasných obrazovek.
Dolaďování detailů některých méně jasných obrazovek.

Na výše uvedeném obrázku jsem se pokusil nakreslit další varianty méně jasné obrazovky, která vyplynula právě ze zpětné vazby.

A jaký je výsledek?

Výsledek skicování - detailní zpracování vybraného konceptu.
Výsledek skicování – detailní zpracování vybraného konceptu.

Pro své potřeby archivování výslednou skicu ještě obtáhnu slabou černou fixou, aby nedošlo k jejímu případnému znehodnocení.

Shrnutí

Snažím se výše popsaný postup každodenně využívat a neustále zlepšovat. Je to v podstatě pouze několik bodů:

 • Definovat cíl a možnosti a ty si poté zapsat na papír.
 • Začít s tvorbou hrubých konceptů.
 • Vybrat nejslibnější koncepty a získat k nim zpětnou vazbu ve formě konstruktivní kritiky.
 • Vybrané koncepty rozkreslit více do detailu a v dalších variantách.
 • Opět získat zpětnou vazbu k detailním skicám.
 • A pokud je vždy potřeba, vytvořit další varianty.

A hlavně se vždy se snažím:

 • Nápady nehodnotit ještě před tím, než je nakreslím.
 • Vyžadovat zpětnou vazbu ve formě konstruktivní kritiky.

A jak generuje nápady a zachycujete koncepty vy?

Poznámka: tento článek částečně vychází z metody 10 plus 10 popsané v knize Sketching User Experience a metodiky Design studio. Jsou to jedny z metod, které jsem si pro design osvojil.

Komentáře

 1. Občas používám postup, kdy se snažím danou věc provést za co nejméně kroků. To znamená zpravidla začínám na jednom (krok = jedna akce uživatele) a snažím se vymyslet jak toho dosáhnout.
  Většinou to nejde a vyplynou z toho nějaká omezení, které se pak snažím odstranit, čím se postup dostane na dva kroky. A tak postupuji dále.
  Je to docela zajímavý způsob, jak jednak lépe poznat problém a ve spojitosti s tím i získat různé nápady.

Napsat komentář