aktivity-v-designovem-procesu

V trochu detailnějším pohledu už je vidět, že výzkumem a průzkumem vše začíná.

Napsat komentář