pesimisticka-uprava-vybranych-hodnot-filtru

Při další interakci s již použitým filtrem hodnoty raději opět načtu. Co když mezitím došlo k nějaké změně?

Napsat komentář