zpracovane-informace

Díky syntéze jsme si informace utřídili a získali tak spoustu nových vstupů.

Napsat komentář