Co se děje v Marseille?

V rámci jednoho výběrového řízení jsem dostal za úkol připravit návrhy pro následující úkol:

Co je informace a jak ji vizualizovat?

Tak znělo zadání. Více mi neřekli a říct nechtěli. Chtěli, abych se na daný problém jako designér podívat a dal dohromady nějaké myšlenky a nápady.

V rámci své případové studie jsem tedy vymyslel několik příběhů, které se udály ve městě Co se děje v Marseille na jihu Francie a které ukazují co je informace a jak ji vizualizovat.

Takto vypadá přímořské město Marseille na jihu Francie.

Poznámka – V rámci této ukázky jde pouze o myšlenky a koncepční řešení v rámci fiktivního úkolu.

Postup

Protože šlo o velice abstraktní zadání, můj postup byl následující:

 1. Definovat co je informace a jak s ní pracovat
 2. Najít existující způsoby vizualizace informací
 3. Prohlédnout si existující způsoby a možnosti vizualizace informací.

Na základě nasbíraných informací jsem poté definovat možné nápady na řešení, které byly v blízké spojitosti s danou společností.

Co je vlastně informace?

Nejprve jsem zkusil dohledat a definovat, co je vlastně informace. Dal jsem dohromady pár základních dat:

 • Informace je určitý fakt o změně, která nastala. A kterou někdo zaznamenal.
 • Pro každého může mít jiný význam – někoho může zajímat něco jiného a v jiné formě.
 • Každý s danou informací také může různě naložit.

Rybáře tak mohou zajímat trochu jiné informace a v jiné formě než například obchodníky s cukrovinkami nebo než magistrát města.

Příklady vizualizace informací

Zde uvádím několik různých scénářů, jak mohou informace vypadat pro různé „příjemce“.

Rybář

Co se týče rybářů, ty může zajímat spousta různých informací spojených s rybolovem. Například se mohou zajímat o:

 • Aktuální stav rybářských trhů
 • Aktuální poptávku a nabídku
 • Kde se objevuje nejvíc ryb, atp.

A tak dále.

Pro něj bychom tedy mohli informace vizualizovat například takto:

Kam se dnes vydat na ryby?
Budu muset čekat, než mě pustí na moře? Nenarazím do někoho?
Budu muset čekat, než mě pustí na moře nebo nenarazím do někoho?

Obchodník

Pro obchodníky je v přístavním městě určitě důležité sledovat spoustu informací. Například:

 • Mají vliv reklamy vyvěšené po městě na příliv zákazníků?
 • Kde se zákazníci nejvíce pohybují?
 • Jak často přijíždějí turisté?

A tak dále.

Pro něj bychom tedy mohli informace vizualizovat například takto:

Kde je naše cukrárna a vylepené reklamní plakáty?
Jak se lidé pohybují v různá období? Například když srovnáme dva dny.
Jak velký mají vliv určité reklamní propagace?
Která z reklam nám přináší nejvíce? Čím větší a zelenější, tím lepší.
Jaký má reklama vliv v rámci dané oblasti – odkud lidé chodí, atp.
Co které informace znamenají – dát lidem možnost zjistit více informací.

Magistrát

Magistrát města se pak může oproti výše uvedeným příkladům zajímat opět o jiné typy informací. Například:

 • Turismus
 • Kam chodí do nočních podniků (kvůli posílení bezpečnosti)
 • Kriminalita
 • Řešení problémů a starostí občanů

A další.

Pro něj bychom tedy mohli informace vizualizovat například takto:

Například sledování zatoulaných zvířat pro vrácení majitelům, atp.
Síla zemětřesení, zvednutí hladiny a zaplavení města v čase.

Další nápady na vizualizace

Spojovat relevantní informace (změny) a zobrazit tak jejich význam
Snažit se přímo ukázat, co danou změnu způsobilo – 3D model může být dobrým způsobem.
Umožnit se podívat na změny, které patřičně vizualizovat a na obrázku označit
Timelapse pro změny (zobrazit si celý běh) a používat pro informace vrstvy … i s textovou informací (nebo jiným typem).

Doporučení

Na závěr jsem si dovolil dát ještě několik doporučení, které mi v rámci dané problematicky přišla relevantní.

 • Vždy jednoduše podat danou informaci.
 • Informaci zasadit do určité „změny“ pro kontext a pochopení.

Poznámka – Pokud bude daná informace sloužit ke komunikaci s dalšími lidmi, je vždy užitečné zapojit nějaký příběh. Lidem se takové informace snáze představí a lépe je pochopí.


Kam se obrátit

Pokud vás během pročítání této ukázky cokoliv napadlo, neváhejte se na mě obrátit na adrese email@manakmichal.cz, případně mi napište pomocí tohoto formuláře: