Aplikace pro kontrolu a prodej jízdenek

Představte si, že provozujete autobusovou nebo vlakovou dopravu, lidé si mohou u vás nakupovat jízdenky a vy tyto jízdenky potřebujete na palubě vašeho autobusu nebo vlaku kontrolovat a nebo dokonce jízdenky i prodávat.

K tomu sloužila mobilní aplikace, kterou jsem pomohl jedné společnosti navrhnout a připravit pro vývoj první verze, kterou spouštěli pro operační systém Android.

Cíle projektu

 • Návrh aplikace pro validaci jízdenek na palubě vlaku či autobusu
 • Připravit koncept pro možnost přímého prodeje

Výsledek

 • Vyrobili jsme první verzi aplikace pro zařízení s Android během 1 měsíce

Má role

 • Hlavní designér – navrhoval jsem základní fungování aplikace a vizi aplikace do budoucna
 • Kontrola kvality vyrobené aplikace od externího dodavatele

Postup

Hlavním cílem projektu bylo navrhnout a vyrobit první verzi aplikace, aby ji mohli zákazníci začít aktivně používat přímo v provozu. Proto jsme si určili následující postup:

 • Definování klíčových scénářů, které měla aplikace podporovat.
 • Tvorba a validace konceptů.
 • Definování návrhů první verze aplikace.

Na základě klíčových scénářů jsem tedy definovali první verzi aplikace. Zároveň s tím jsme ale pracovali také na dalších rozšířeních funkcionality, které jsme chtěli přidat později.

Definování klíčových scénářů

Abychom dokázali aplikaci efektivně navrhnout, po konzultaci se Subject Matter Experts, zákazníky a řidiči jsme definovali základní scénáře, které musí aplikace odporovat. Například:

 • Zkontrolovat jízdenku cestujícího vytištěnou na papíře nebo v digitální podobě
 • Ukázat patřičné doklady v případě využití zlevněné jízdenky, například student, ZTP, atp.
 • Mít možnost cestujícího v případě potřeby vyhledat manuálně

Scénářům jsem určili různou prioritu a využili je pro definování základních flow pro tvorbu konceptů.

Poznámka – Jedná se pouze o výčet scénářů. Z důvodů citlivých informací nemohu zmínit kompletní seznam scénářů, které aplikace měla podporovat.

Tvorba a validace konceptů

Aplikace měla být důležitou součástí systému pro dopravce – měla přes ní probíhat většina kontroly prodaných jízdenek.

Pro vytvoření základní myšlenky aplikace jsem si pokládal otázku:

Jak bychom lidem kontrolu jízdenek co nejvíce usnadnili?

Pro lepší rozmýšlení jsme s kolegou grafickým designérem vytvořili sadu storyboardů, které ilustrovali daný kontext:

Kontrola jízdenek na palubě autobusu

U vlaku to přeci jen vypadá trochu jinak. Tam se o kontrolu jízdenek nestará řidič, ale průvodčí:

Kontrola jízdenek na palubě vlaku

S využitím těchto storyboardů jsme tedy začali vymýšlet první nápady na to, jak by aplikace mohla fungovat. Začali jsme opravdu hrubě pomocí skic, abychom si ujasnili základní fungování.

Například jak by mohlo fungovat samotná kontrola jízdenek:

Jak by mohla kontrola jízdenek fungovat?
Obrazovka pro kontrolu jízdenek
Nápad na případný dodatečný prodej jízdenek
Jak se v rámci aplikace navigovat.

Na základě těchto nápadů jsem připravil první detailnější návrhy toho, jak by mohla aplikace vypadat a fungovat. Například v podobě wireframů:

Kontrola jízdenky
Jízdenka byla nalezena jako platná
U této jízdenky potřebuje pasažér ukázat dodatečný průkaz
Jízdenka je neplatná. V tomto případě měl cestující již vystoupit.
Seznam jízdenek a jejich ruční kontrola.
Vyhledávání jízdenek podle jejich kódu.

První návrhy pro první verzi

Po diskuzi v rámci týmu a konzultacích s vývojáři jsem pak připravili návrhy pro externího dodavatele, který pro nás aplikaci vyráběl. Funkcionalitu jsme se snažili upravit tak, abychom dodali řešení pro nejdůležitější scénáře a lidé tak mohli na palubě svých dopravních prostředků kontrolovat jízdenky.

Na základě diskuzí s vývojáři a jejich doporučeními jsme udělali určité designové úpravy, například:

 • Aby kamera nebyla neustále zapnutá, neboť v té době nám zmiňovali větší energetickou náročnost a nemožnost soustavně skenovat QR kódy.

Na základě toho jsme pak upravili návrhy. Nejprve jak to celé zapadá dohromady, v podobě Screen flow:

Screen flow pro celou první verzi aplikace.

A vybrané klíčové obrazovky pro kontrolu jízdenek:

Přihlášení uživatele do systému
Výběr požadované linky
Základní obrazovka – informace o zastávce a cestujících
Skenování jízdenky
Jízdenka je platná
Před štípnutím jízdenky je potřeba zkontrolovat další doklad.
Linka je na konci
Seznam jízdenek, např. pro ruční dohledání a štípnutí.

Kam se obrátit

Pokud vás během pročítání této ukázky cokoliv napadlo, neváhejte se na mě obrátit na adrese email@manakmichal.cz, případně mi napište pomocí tohoto formuláře: