Prototypování by nemělo být plýtvání časem a penězmi

Při návrhu produktů jsem musel často věnovat mnoho času a sil na vytvoření prototypů. Byly to ale především finanční prostředky mé nebo klientů, kteří si web objednali.

Většina prototypů však sloužila pouze pro komunikaci mezi mnou a klientem, s lidmi při ověřování a s vývojáři nebo grafikem při dalším zpracování. Ve finále skončil prototyp v koši a s ním i všechny vynaložené prostředky, které často nebyly zanedbatelné.

Vše bylo způsobeno nevhodně zvoleným nástrojem, bez kterého by mohla být práce hotova rychleji a za méně peněz. Bohužel stále existuje mnoho lidí, kteří si pod pojmem design představí právě „naklikání“ prototypu a plýtvání prostředky jim nepřipadá významné.

Špatně zvolený software vede k plýtvání

Téměř dva roky jsem strávil prototypováním v Axure RP. Nějaký čas jsem používal Adobe Fireworks nebo Justinmind. Tyto a další podobné programy jsme si pro tvorbu prototypů nikdy příliš neoblíbil, především kvůli:

  • Složitosti „výroby“ navržených interakcí.
  • Nemožnosti zapojení nejnovějších trendů, např. dotyková ovládání, motion gestures nebo responsivní design.
  • Nemožnosti vytvořený prototyp využít v dalších cyklech tvorby produktu.

Vytvořit v takovém programu interaktivní část aplikace, např. interaktivní sadu posuvníků měnících čísla podle aktuální hodnoty, je velice zdlouhavé nejen na samotné vytvoření, ale i případné změny.

A právě velká časová náročnost je jedním z největších negativů. Což je i nemožnost využít vytvořený prototyp v dalších fázích – ani pro web, natož pro jiný typ digitálního produktu. Nebudu jistě jediný, kdo vyexportovaný prototyp nemůže nazvat HTML prototypem – vzhledem ke struktuře kódu.

V GoodData používáme software Indigo Studio, který je skvělý pro rapid prototyping aplikací. Čas a prostředky tak investujeme hlavně do promýšlení návrhů na papír.

Papírové prototypy

Pro mě je prototypování přímá možnost komunikovat design konkrétní a efektivní formou. Ale také rychlý způsob ověřování hypotéz. Z toho důvodu je pro mě nejlepší skicování a tvorba papírových prototypů:

  • Je to rychlý způsob, jak dát designovým nápadům konkrétní podobu.
  • Lze je efektivně využít v raných fázích pro ověření s lidmi, především mentálních modelů a srozumitelnosti popisků, ikon, atp.
  • Tvorba prototypu aplikace zabere mnohem méně času než u digitálních prototypů. A to i v případě změn.

Papírové prototypování lze dobře využít i pro experimenty. Přečtěte si v knize Playful Design, jak využívali papírové prototypy designeři hry Spore.

Přímý digitální prototyp

Situace někdy vyžaduje nutnost ověřit design na skutečných datech. Je totiž zásadní ověřit, zda design skutečně plní svou funkci a interakce fungují zcela přesně podle očekávání lidí. Efektivní možností je proto zpracovat design naprogramováním přímo v aplikaci. V GoodData takto postupujeme při návrhu nových funkcionalit nebo při úpravách stávajících.

Představte si, kolik času byste strávili simulováním „skutečných“ dat v prototypovacím softwaru. Já jsem si to mnohokrát vyzkoušel avvždy to byla naprostá ztráta času.

Ověřený design lze díky vytvořenému kódu téměř hned zapracovat do reálné aplikace. A tím se opět ušetří dost času a peněz.

Investujte raději svůj čas a prostředky do nápadů

Při práci v agentuře jsem se naučil vážit toho, kolik času mám na promýšlení designu – konceptů, konceptuálních modelů, informační architektury, atd.

Nesnažím se odradit od tvorby anotovaných wireframů, které svou úlohu plní dobře a nejsou náročné na vytvoření. Na základě vlastních zkušenosti však doporučuji věnovat čas, energii a peníze raději do promýšlení nápadů, tvorby konceptů a jejich finalizace.

Tvorbou prototypu bychom měli trávit nezbytně nutné množství času – vždy co nejméně. Využívejte proto prototypy k čemu jsou určené – k ověřování hypotéz. Ať se budeme snažit sebevíc, prototypy stejně skončí v koši. Určitě nechceme plýtvat omezenými prostředky, kterými jsou čas a peníze.


Sdílejte článekMichal Maňák

Jmenuji se Michal Maňák, jsem Interaction Designer a Digital Product Designer.

Pracuji ve společnosti LMC.