Jak by měl vypadat kontaktní online formulář?

Většina kontaktních formulářů na webových stránkách začíná představením osoby, která formulář vyplňuje – tedy jménem, emailem, někdy webovou stránkou a až poté je prostor pro zprávu.

Když si ale představím, jak lidé píší dopisy a emaily (ať už obchodní nebo osobní), je to v rozporu s podobou tohoto online formuláře. Nejdříve napíšou zprávu a pod tu se podepíší, někteří se představí již v těle dopisu.

Takto běžně vypadá kontaktní formulář – 3 políčka
Takto běžně vypadá kontaktní formulář

V kontaktním formuláři však postačí pouze dvě políčka – na zprávu a na uvedení adresy, kam odeslat případnou odpověď.

Jak lidé píší emaily?

Nejen na uživatelském testování jsem sledoval, jak lidé vyplňují emailové zprávy nebo píší běžné dopisy.

Postup psaní běžně vypadá takto:

 1. Oslovení,
 2. Zpráva, bez/s představením – např. popis problému, žádosti, atp.,
 3. Rozloučení,
 4. Podpis.

Pokud však píší zprávu přes kontaktní formulář, postup je zcela odlišný:

 1. Podpis,
 2. Kam odepsat,
 3. Oslovení,
 4. Zpráva, bez/s představením – např. popis problému, žádosti, atp.,
 5. Rozloučení,
 6. Podpis.

Evidentně jsou zde dva kroky navíc – úvodní podpis a kam zprávu odeslat. Protože webové stránky však nefungují jako emailový klienti, je vhodné požadovat email, kam má být zaslána případná odpověď.

Jeden z emailů, který byl odeslán z kontaktního formuláře na mém webu – obsahuje oslovení, zprávu a na konci podpis
Jeden z emailů, který byl odeslán z kontaktního formuláře na mém webu

Popis problému, například poptávka pro online řešení

Pokud kontaktní formulář slouží pro možnost zaslání poptávky ohledně online řešení, je zde často navíc požadována adresa na web odesílatele.

Další příklad kontaktního formuláře – s uváděním webové adresy
Další příklad kontaktního formuláře – s uváděním webové adresy

Postup vyplňování formuláře je tedy rozšířen další krok – vyplnění webové adresy. Pokud má odesílatel nějaký problém, jistě jej popíše v těle emailu a uvede, čeho se problém týká. Oddělené vyplnění adresy webu je tedy zbytečné.

Jeden z emailů, který byl odeslán z kontaktního formuláře na mém webu – modré části jsou odkazy, které souvisí s problémem
Jeden z emailů, který byl odeslán z  kontaktního formuláře na mém webu – modré části jsou odkazy, které souvisí s problémem

Oddělená pole nejsou v kontaktním formuláři potřeba a není vhodné nechat uživatele přemýšlet nad tím, proč by měl daná pole vyplňovat odděleně, když to tak běžně nedělá.

Jednoduchý formulář

Teď již víme, jak lidé píší dopisy a emaily, tedy:

 1. Oslovení,
 2. Zpráva, bez/s představením – např. popis problému, žádosti, atp.,
 3. Rozloučení,
 4. Podpis,

První tři body jsou vždy napsány v těle dopisu. Protože bude kontaktní formulář umístěn na webu, je dobré počítat i svmožností uvedení kontaktu, kam se lze obrátit s odpovědí.

Výsledný formulář tak bude obsahovat pouze dvě pole:

 • Tělo dopisu / zprávy,
 • Kam se obrátit s odpovědí.

Toto seřazení reflektuje postup, jakým jsou dopisy a zprávy psány. Vyplnění tak bude více přirozené.

Jednoduchý kontaktní formulář – obsahuje pouze dvě políčka
Jednoduchý kontaktní formulář
Jednoduchá kontaktní formulář s jinými popisky a jiným zarovnáním – obsahuje pouze dvě políčka
Jednoduchá kontaktní formulář s jinými popisky a jiným zarovnáním

Co si o tom myslíte vy?

Také vám přijde, že jsou kontaktní formuláře zbytečně „složité“, některá pole není potřeba vyplňovat zvlášť a že celý proces vyplňování je vlastně obrácený?

Jaký je Váš názor?


Sdílejte článekMichal Maňák

Jmenuji se Michal Maňák, jsem Interaction Designer a Digital Product Designer.

Pracuji ve společnosti LMC.